Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy


Dyrektor ZSP w Wilczy przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach:-10.00-11.00 czwartki 8.00 - 8.45 w innych godzinach  po uzgodnieniu telefoniczym.

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 
700 - 1500

Stołówka szkolna jest czynna w godzinach: 
1130, - 1300

Przedszkole Publiczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:  
700 - 1600

Pedagog szkolny: mgr Iwona Pietrucha przyjmuje:
Poniedziałek: 8 00-12 00
Wtorek :10 00-11 00; 12 00-16 00
Środa :9 00-13 00

Czwartek:9 00-12 00

Piątek:7 00-8 00; 9 00-12 00

Logopeda: mgr Grażyna Tańska przyjmuje:

Poniedziałek:1210-1335, 1510-1600
Wtorek: 700-1200
Środa:700-1200
Czwartek:1215-1600
Piątek:700-800

Biblioteka szkolna: mgr Beata Gola
Poniedziałek: 730 - 800 oraz 1125- 1355
Wtorek: 730 - 800 oraz 1145-14 15
Środa:  7 30-8 00 ; ;12 30-13 00
Czwartek: 7 30-800 ; 10 30-12 00
Piątek:715-8 00; 1125-11 40

Pielęgniarka: Joanna Klyszcz
Środa : 8.00  -1200

więcej informacji na: http://www.zspwilcza.pilchowice.pl