Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy


 Kontrola zewnętrzna

.Lp Temat kontroli Jednostka kontrolująca Termin kontroli Protokół kontroli
1. Kontrola planowana:
Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura
w Gliwicach
10.12.2018r.

Protokół kontroli planowanej

DK-GL.5532.34.2018

2. Kontrola doraźna:
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, język angielski w przedszkolu.Kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli.Zasady bezpieczeństwa dzieci w zespole
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura
w Gliwicach
15.03.2019r.

protokół kontroli doraźnej

DK-GL.5533.2.21.2019

3. Kontrola doraźna:
Realizacja podstawy programowej w klasach VII i VIII.Kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli.Zasady bezpieczeństwa dzieci w szkole.
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura
w Gliwicach
15.03.2019r.

protokół kontroli doraźnej

DK-GL.5533.2.15.2019