Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy podaje dane o mieniu jednostki :

Środki trwałe placówki

Umorzenie środków trwałych

Pozostałe środki trwałe

Zbiory biblioteczne

Stan na dzień

1

2

3

4

5